Časté otázky a odpovědi

Vše o mobilní aplikaci Happysnack®

Mobilní aplikace Happysnack® s modrým logem je k dispozici ke stažení Obchod Play nebo v AppStore. Stažení a používání aplikace je zdarma. 

Upozornění: Vždy stahujte pouze originální aplikaci s modrým logem!

Mobilní aplikace Happysnack® nahrazuje webové přihlášení k účtu Happykarty. Je uživatelsky mnohem příjemnější a je doplněna o nové funkce. Tou nejdůležitější je možnost přidání vícero karet do jednoho účtu, což je výhodné především pro rodiče s vícero dětmi či kartami. A tou velmi praktickou je, že se můžete přímo „podívat“ do automatu na vaší škole – jaké tam jsou výrobky, jak vypadají, kolik stojí a jaké je jejich složení včetně uvedení alergenů.

Dalšími funkcemi jsou – pojmenování jednotlivých karet včetně přiřazení obrázku Happykarty, nastavení omezení prodeje vybraných výrobků, denního limitu a zasílání notifikací e-mailem při blížícím se konci platnosti karty nebo při navýšení kreditu. Z mobilní aplikace bude pro vás jednodušší i nabíjení karet, přesměruje vás rovnou do platební brány a kredit můžete dobít pohodlně kartou, aniž byste museli k počítači.

V minulosti existovala jiná, neoficiální aplikace Hapypsnack s oranžovým logem. Tato byla na základě uznání autorských práv zneplatněna a nahrazena tou oficiální Happysnack® s modrým logem.

Pokud používáte tu starou, je nezbytné ji odinstalovat a stáhnout si tu oficiální. Poté bude vše fungovat, jak má.

Ano, přímo z aplikace můžete být přesměrováni do platební brány k platbě kartou. Stačí se přihlásit, kliknout na ikonku Nabití kartu pod obrázkem vybrané Happykarty a poté zvolit m možnost Platební branou.

Ostatní odrážky poskytují pouze informace, jakými dalšími způsoby lze kredit na Happykartě dobít – například převodem z bankovního účtu, jednorázovou SMS či předplatným SMS Premium, apod.

Vše o Happykartách

Happykartu obdržíte zdarma u pověřené osoby ve škole obvykle na počátku školního roku. Happykarta má v době předání nulovou hodnotu a lze na ni vybírat pouze bezplatné výrobky v rámci školního projektu Mléko do škol/ Ovoce a zelenina do škol. Její platnost je omezena na minimální dobu trvání školních projektů – tedy jeden školní rok s přesahem do konce listopadu následujícího školního roku.

Happykartu obdržíte zdarma u pověřené osoby ve škole – stačí si ji jen vyzvednout. Posléze lze převést kredit ze staré Happykarty na novou prostřednoctvím mobilní aplikace.

Budete k tomu potřebovat čísla a hesla staré i nové Happykarty. Převod lze realizovat po přihlášení k účtu Happykarty na internetu nebo v mobilní aplikaci Happysnack®.

Variabilní symbol Happykarty je číslo, které najdete na zadní straně nad čárovým kódem.

Variabilní symbol je velmi nutný údaj – doporučujeme si ho poznačit na Vámi oblíbené místo. Pomůže Vám to při dobíjení Happykarty nebo při dohledání ztracených plateb či při samotné ztrátě Happykarty.

Pokud nemůžete najít ani Happykartu, ani variabilní symbol a Happykarta byla alespoň jednou dobita, podívejte se na výpis z Vašeho účtu / mobilu. Určitě ho najdete jako zde uvedený variabilní symbol při dobíjení.

Náš tip! Stáhněte si si mobilní aplikaci Happysnack®. Zde jsou všechna čísla / variabilní symboly uloženy.

Ano, každá Happykarta pro výběr placených výrobků musí být „aktivována“. Toto se provádí jejím prvním nabitím jakýmkoli finančním obnosem. V praxi to znamená, že u prvního nabití dojde k její automatické aktivaci a synchronizaci příslušných nároků. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 10 Kč, který bude stržen z výše dobitého kreditu. Po přihlášení ke svému účtu se tato aktivace zobrazuje jako Změna kreditu karty (aktivační poplatek).

Pro výběr bezplatných výrobků, tedy produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, není třeba Happykartu dobíjet. Aktivační poplatek se nehradí.

Platnost Happykaret je jeden školní rok. Tato doba odpovídá minimální době trvání školních projektů. Abyste mohli využít a dočerpat kredity, lze kartu používat až konce listopadu následujícího školního roku, popř. si její platnost automaticky prodloužit.

Po uplynutí příslušného školního roku si, prosím, překontrolujte, zda Vaše škola má uzavřenou smlouvu na dodávku dotovaného mléka, abyste mohli využívat výhody a nakupovat ochucená mléka za sníženou (akční) cenu.

K tomu, abyste projevili zájem o prodloužení Happykarty o další školní rok, je třeba ji dobít kreditem v minimální výši 10 Kč do 30. listopadu. Pokud dobijete později, například v prosinci nebo až v lednu, Happykarta se již automaticky neprodlouží a je třeba převést kredit na novou!

Pokud na Happykartě zůstal nějaký kredit, nezoufejte. Rádi vám vyjdeme vstříc a umožníme převod na nové Happykarty až do konce března následujícího roku.

Převod lze zrealizovat po přihlášení v mobilní aplikaci, nebo, kdybyste měli problém, lze zaslat žádost o převod na e-mail . V tomto případě je třeba uvést číslo staré a nové Happykarty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě Happykarty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré Happykarty na novou je zdarma.

Lze vybrat jakékoli výrobky z automatu. Pro výběr bezplatných produktů není třeba Happykartu nabíjet, pro výběr ostatních výrobků je třeba ji nabít libovolným finančním obnosem.

Žáci škol, které jsou zapojeny se společností COME vending s.r.o. do školního projektu Mléko do škol, mohou nakupovat ochucená mléka za akční cenu. Za tuto akční cenu je prodáno pouze jedno (první) ochucené mléko ve vyučovacím dni. Další mléka jsou již prodávána za plnou cenu.

Ostatní žáci nakupují ochucená mléka za plnou cenu.

Pracovníci školy si mohou vybírat všechny výrobky vyjma plně dotovaných produktů v projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Ochucené mléčné dotované výrobky  již nejsou sočástí dotovaného projektu a lze je tedy nakupovat za cenu nedotovanou.

Mohla nastat některá z těchto situací:

Pokud se nejedná ani o jednu situaci výše uvedenou, kontaktujte nás.

Nabízíme čtyři způsoby bezhotovostního dobíjení – převodem na účet, poštovní složenkou A, SMS Premium a platební kartou na prostřednictvím platební brány. Blíže o způsobu nabíjení najdete v sekci Školní automat / Jak dobít kredit.

Pozor! Některé způsoby dobíjení jsou zatíženy poplatky třetím stranám – doporučujeme si vždy pečlivě pročíst všechny podmínky plateb. Nejvýhodnější je dobíjení platební kartou prostřednictvím platební brány (zcela bez poplatku) nebo pak převodem z účtu, kdy většina bank poskytuje tuto službu také zdarma.

Doporučujeme kartu co nejříve zablokovat po přihlášení ke svému účtu nebo v mobilní aplikaci Happysnack®.

Případný kredit je možné převést na novou Happykartu – buď v aplikaci, po přihlášení k účtu Happykarty nebo stačí napsat žádost na  s uvedením čísla staré i nové Happykarty a názvem školy, které dítě navstěvuje. U nových anonymních Happykaret je nezbytné prokázat, že patří stejnému majiteli – například sdělením čísla účtu, ze kterého byla Happykarta dobita, apod.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli Happykartu je zdarma. Každá Happykarta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Ano, po přihlášení ke svému účtu (Vstup pro rodiče) nebo prostřednictvím mobilní aplikace Happysnack® si můžete Happykartu sami zablokovat.

Její případná opětovná aktivace je možná pouze na základě žádosti, zaslané na s uvedením názvu školy, kam dítě dochází.

Pokud jste při prvním přihlášení zadali Váš e-mail, stačí ho automaticky vygenerovat (buď na webu nebo v aplikaci). Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail.
Pokud jste e-mail neuvedli, je třeba napsat číslo Happykarty na  a bude Vám zasláno heslo nové. Zaslání hesla prostřednictvím e-mailu může trvat až tři pracovní dny.

Zkontrolujte, zda uvádíte jako login celé číslo Happykarty, které je vytištěné nad čárovým kódem.
Zkontrolujte, zda uvádíte správné heslo, eventuálně si vygenerujte nové (viz předchozí dotaz).
Heslo, které je na Happykartě vytištěné, slouží pouze pro první přihlášení, pak je neplatné.

Ano, převod je možný – buď na internetu, v mobilní aplikaci Happysnack®, nebo stačí napsat žádost o převod na . Uveďte čísla obou karet a název školy. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě Happykarty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré Happykarty na novou je zdarma.

Přihlaste se ke svému účtu v mobilní aplikaci Happysnack® nebo na internetu Vstup pro rodiče. V položce Nastavení můžete do kolonky Denní limit (v aplikaci Limity a omezení) vložit částku v korunách, určenou pro jeden den. Dítě si bude moci vybrat výrobky jen do výše vámi nastaveného limitu. Před stanovením denního limitu si zkontrolujte ceny výrobků v automatu v ceníku.

Pokud uvedene jako limit 0 (=nulu) – znamená to, že není nastaven žádný limit a dítě může nakupovat neomezeně.

Nejvýhodnější je dobíjet kredit v takové výši, aby si jej dítě stihlo vybrat do konce školního roku. Pokud i tak na Happykartě zůstane finanční obnos, je nutné vyčerpat částku nákupem zboží z automatu, popř. lze převést kredit na kartu sourozence.

Pokud na škole je automatu Happysnack®, vyzvedněte si u pověřené osoby Happykartu a buď si převeďte kredit sami nebo si zažádejte o převod na . Je třeba uvést číslo staré a nové Happykarty. Pro kontrolu je nezbytné, aby obě Happykarty byly alespoň jednou dobity ze stejného čísla účtu / mobilu. Převod hotovosti ze staré Happykarty na novou je zdarma.

Doporučujeme si vybrat výrobky z automatu do výše kreditu. Zástupce školy bude včas informován o této situaci, aby žák měl dostatečný časový prostor na odebrání výrobků z automatu.

Všechny Happykarty jsou z plastu, které jsou pružnější a odolnější vůči mechanickému poškození. Není je tedy třeba laminovat.

Ano, Happykarta je určena i pro školní pracovníky. Při zadávání Happykarty do systému je třeba nastavit zákaz výdeje dotovaných výrobků, popř. napsat její číslo na e-mail , na kartě budou zakázány výdeje dotovaných produktů. Ochucené výrobky budou prodávány za plnou cenu, nikoli akční.

Mléko do škol

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800 – 1 200 mg/den.

Ve školním projektu Mléko do škol jsou neochucená mléka a neochucené mléčné výrobky (sýry, jogurty, apod.) dodávány všem přihlášeným žákům zcela zdarma.

Ochucené mléčné produkty již nejsou dotovány, ale naše společnost je nabízí za zvýhodněnou – tzv. akční cenu – všem žákům škol, které jsou s námi přihlášeny do školního projektu Mléko do škol.

Více o cenách výrobků najdete v sekci Nabídka v automatu.

Neochucené mléčné produkty jsou dodávány všem přihlášeným žákům prvního stupně a přípravých tříd zdarma minimálně jednou za měsíc.

Ochucené mléčné produkty již nejsou dotovány v rámci školního projektu Mléko do škol. Naše společnost je však nabízí ve školním automatu za zvýhodněnou, tzv. akční cenu, a to všem žákům škol, které jsou s naší společností přihlášeny do školního projektu Mléko do škol. Nárok je omezen na jeden ochucený produkt za den za akční  cenu. Další ochucený výrobek je prodáván za cenu plnou.

Mohly nastat tyto situace:

  • Na předplacené kartě již není žádný kredit – dobijte kartu.
  • Nastavený denní limit je nižší, než cena mléčného výrobku – přihlaste se do aplikace Happysnack® nebo k Vašemu kartovému účtu a nastavte výši denního limitu alespoň na cenu jednoho výrobku.
  • Byl zakázán výběr mléčných výrobků – po přihlášení do kartového účtu dbejte, ať je zaškrtávací políčko na řádku Mléko do škol vyplněno. V aplikaci Happysnack®si prohlédněte, aby skupina Mléko do škol byla povolena.
  • Čeká se na potvrzení transakcí automatem – automat je momentálně offline. Během krátké doby servisní technici obnoví připojení, při delší odmlce nám můžete problém oznámit na .

Bezplatné dotované výrobky jsou určeny pouze přihlášeným žákům základní školy, nikoli pracvníkům školy.

Pracovníci školy si mohou zakoupit všechny nedotované výrobky za plnou cenu. Informace o cenách najdete v sekci Nabídka v automatu.

Ovoce a zelenina do škol

Žáci, kteří jsou účastníky projektu Ovoce a zelenina do škol resp. jejich rodiče, neplatí cenu dodaných produktů. Tato cena je hrazena z dotace EU, státního rozpočtu ČR a soukromých zdrojů.

Nárok dítěte je určen výší limitu, který se stanovuje nový pro každý školní rok. V letošním školním roce počítáme minimálně s jednou zavážkou měsíčně.

Nikoli, momentálně nelze zakoupit výrobky z projektu Ovoce a zelenina do škol.
Výjimkou je pouze 100% ovocná šťáva nebo pyré, které jsou také v běžném prodeji.

Ostatní výrobky zdravé výživy

Nikoli, výběr výrobků zdravé výživy není z naší strany nikterak omezen. Je třeba však brát ohled na to, že se jedná o dopolední svačinu a rodiče by měli svým dětem předat vhodné informace o výběrech na základě nutričních doporučení. Rodiče mohou také provádět různá nastavení (volba výrobků, denní limit) po přihlášení ke svému kartovému účtu nebo v mobilní aplikaci Happysnack®.

Vše potřebné o výrobcích najdete v sekci Nabídka v automatu nebo po přihlášení do mobilní aplikace Happysnack®. U každého výrobku je k dispozici Produktová karta výrobku, kde si dané informace můžete přečíst.

Pokud ano, je tato informace je vždy sdělena u přehledu výrobků v sekci Nabídka v automatu nebo u každého výrobku po přihlášení k mobilní aplikaci Happysnack®.

Aktualizace k 4.10.2022