Happykarta

Happykarta je speciální kartička s unikátním čárovým kódem, která slouží k výběru výrobků z automatu Happysnack®.

Happykarta má platnost jeden školní rok s přesahem do konce listopadu roku následujícího a je rozdávána ve škole zdarma.

K výběru placených výrobků je třeba ji nabít bezhotovostním způsobem určitým finančním obnosem, pro výrobky zdarma není třeba kartu nikterak nabíjet.

Rodiče mohou sledovat výběry výrobků z automatu a provádět různá nastavení po přihlášení ke kartovému účtu zde nebo přímo v mobilní aplikaci Happysnack®.

Aplikaci Happysnack® stahujte ZDARMA:

Každý žák ji dostane zdarma ve škole na počátku školního roku. Karta je platná po dobu jednoho školního roku s
přesahem do konce listopadu roku následujícího. Během školního roku či při ztrátě si ji může vyzvednout u
školou pověřené osoby pro projekt Happysnack®.

K výběru placených výrobků je třeba ji nabít libovolnou částkou bezhotovostním způsobem (převod z účtu, SMS Premium, platební brána na webu či v mobilní aplikaci Happysnack®, poštovní poukázka A).

Vždy je třeba uvést variabilní symbol, což je celé číslo, vytištěné nad čárovým kódem na kartičce. Výběr neochucených produktů projektu Mléko do škol a produktů z projektu Ovoce a zelenina do škol je zdarma, kartička tedy nemusí být nabita na žádnou částku.

POZOR! Některé  způsoby bezhotovostního dobíjení jsou zatíženy poplatky třetích stran!

Ano, každá Happykarta pro výběr placených výrobků musí být „aktivována“. Toto se provádí prvním nabitím karty jakýmkoli finančním obnosem. V praxi to znamená, že u prvního nabití dojde k její automatické aktivaci. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 10 Kč (vč. DPH 21%), který bude stržen z výše dobitého kreditu. Po přihlášení ke svému účtu se tato aktivace zobrazuje jako Změna kreditu karty (aktivační poplatek).

Pro výběr bezplatných výrobků ve školních projektech Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol se aktivační poplatek nehradí.

Karty respektují minimální dobu trvání školních projektů a vydávají se s platností pro příslušný školní rok s přesahem do konce listopadu následujícícho školního roku. Jinak řečeno, platí vždy od 1.9. jednoho roku do 30.11. následujícího školního roku.

Například: V letošním školním roce vydané Happykarty platí od 1.9.2023 do 30.11.2024. Jejích platnost se tak automaticky prodlouží o další školní rok.

POZOR! Happykarty vydané v loňském školním roce vydané mají platnost do 30.11.2023. POkud ji chcete používat i v letošním školním roce, do dobré ji dobít minimálním kreditem ve výši 10 Kč do konce listopadu.

Doporučujeme Happykartu zablokovat – buď po přihlášení ke svému kartovému účtu na webu nebo v mobilní apllikaci Happysnack® .
Případný kredit je možné převést na kartu novou. Toto lze buď v mobilní aplikaci, na webu nebo lze poslat žádost na  s uvedením čísla staré i nové karty a názvem školy, které dítě navstěvuje.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli Happykartu je zdarma. Každá Happykarta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Kredit ze ztracené Happykarty si můžete prevést sami – v aplikaci nebo na webu. Happykartu je třeba zablokovat a poté převést kredit na kartu novou.

POZOR! Kredit lze převést pouze ze zablokované karty.

POZOR! Blokace karty musí být potvrzená automatem. Toto může trvat cca 20 – 30 minut, ojediněle i déle. Tato operace probíhá on-line a bez Vašeho zásahu. Je třeba jen počkat, než se automaty spojí se serverem a naopak.

Připravte si také číslo a heslo nové, aktivní karty, na kterou budete kredit převádět. Novou kartu si aktivujete prvním přihlášením k účtu karty a změnou aktivačního hesla za Vaše vlastní. Při převodu se nepoužívá aktivační heslo vytištěné na kartě. Používáte Vaše vlastní heslo, které jste si změnili po přihlášení k dané kartě.

Převod zůstatkového kreditu na jakoukoli plastovou kartu je zdarma. Každá plastová karta je však zatížena aktivačním poplatkem ve výši 10 Kč, který se stáhne z výše kreditu po prvním dobití nebo převodu kreditu, záleží, co nastane dříve.

Nad čárovým kódem je uvedeno heslo pouze pro vaše první přihlášení ke kartovému účtu v mobilní aplikaci nebo na webu. Po prvním přihlášení jste vyzváni ke změně aktivačního hesla za vaše oblíbené a k povinnému zadání Vaší e-mailové adresy. E-mailová adresa slouží k zaslání nově vygenerovaného hesla v případě jeho ztráty. Volitelná je možnost přihlášení Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.

Nabízíme tyto způsoby:
Převod z běžného účtu
Platební karta
SMS Premium
Poštovní poukázka

POZOR! Vždy je třeba uvést variabilní symbol, což je celé číslo, vytištěné nad čárovým kódem na Happykartě.

Happysnack upozorňuje! 
Při nesprávně uvedeném nebo chybějícím variabilním symbolu nebude možné platbu automaticky přiřadit! Nezadávejte platbu jako inkaso, neprovádíme inkasní převody!

Aktualizace k 29.8.2023